Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu i nadzoru zwierząt gospodarskich w firmie Farm Innovations Sp. z o.o.

FARM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu i nadzoru zwierząt gospodarskich w firmie Farm Innovations Sp. z o.o.

Celem projektu jest opracowanie projektu wzorniczego nowego produktu w postaci inteligentnego systemu monitoringu i nadzoru zwierząt gospodarskich, opartego o możliwość monitorowania ich funkcji życiowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 277 100,00 PLN