Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania bydła AnTRACK w toku prac badawczo-rozwojowych

    AnTrack to innowacyjny system służący do identyfikacji i monitorowania bydła w sposób pozwalający na wyeliminowanie wielu istotnych problemów hodowców.
    Technologia ma pozwolić na:

  • jednoznaczną identyfikację zwierzęcia z uwzględnieniem jego globalnej lokalizacji,
  • wykrywanie anomalii związanych z przemieszczaniem bydła,
  • monitorowanie aktywności ruchowej,
  • wczesne wykrywanie ognisk zapalnych (epidemii),
  • tworzenie alarmów systemowych dla użytkowników,
  • zabezpieczenie przed nadużyciami związanymi z nieuprawnioną ingerencją w system znakowania bydła.

Wartość projektu : 14.044.763,75 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 8.463.608,25 PLN