Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu i nadzoru zwierząt gospodarskich w firmie Farm Innovations Sp. z o.o.

FARM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu i nadzoru zwierząt gospodarskich w firmie Farm Innovations Sp. z o.o.

Doradztwo w zakresie opracowania projektu wzorniczego innowacyjnego systemu monitoringu i nadzoru zwierząt gospodarskich na który składać będzie się: specjalistyczna obroża wraz z nadajnikiem i lokalne koncentratory danych umieszczane w oborach.

Oś prioryretowa 2

PROGRAM OPERACYJNY: Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Wartość projektu: 403.440 PLN

Dofinansowanie UE: 278.800 PLN