Opracowanie Systemu Analizy i Nadzoru Danych Q w toku prac B+R

W ramach projektu zrealizowane będą badania przemysłowe i prace rozwojowe, których celem będzie opracowanie innowacyjnego inteligentnego systemu do rejestracji obrotu bydłem mięsnym z wykorzystaniem jego identyfikacji. Podstawą systemu będzie oprogramowanie oparte na zaawan. algorytmach (blockchain, machine learning, big data) zintegrowane z wyspecjalizowaną warstwą sprzętową (uChip, obroża, bramka identyfikująca, mobilne czytniki do sprawdzania uChip).
Narzędzie umożliwi uzyskanie kompleks. systemu do nadzoru procesów zachodzących zarówno w gospodarstwach hodowlanych jak i ubojniach odpowiedzialnych za pozyskiwanie mięsa spełniającego najwyższ. standardy. W ramach projektu zaplanowano realizację 7 etapów badań: 4 w ramach badań przemysłowych oraz 3 w ramach prac rozwojowych. Realizacja projektu zakończona będzie osiągnięciem IX poz. TRL. Projekt realizowany będzie samodzielnie przez Wnioskodawcę.
Nawiązano współpracę z jednostką badawczą

Wartość projektu: 7 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 149 829,00 PLN